Mahakal

Mahakal
  • Name: Mahakal
  • Born: 2008
  • Sire: Girnar
  • Dam: Shivani
  • Colour: Dark Bay

Mahakal Stallion

Mahakal Stallion